Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • 12/Abril/2019
  En data 3 d’abril de 2019, el Batle, mitjançant Decret ha aprovat la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi, que...
 • 27/Marzo/2019
  EDICTE En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat...
 • 25/Marzo/2019
  EDICTE De conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat...
 • 29/Enero/2019
  En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per...
 • 14/Enero/2019
  EDICTE En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat...
PROGRAMAS Y CARTELES
 • Programa de festes Fira de Santa Margalida 2019
 • Sol·licitud Certificat Municipal Estàncies Turístiques
 • Registro Electrónico
 • FACe
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit