Reglament regulador del servei públic de proveïment domiciliari d'aigua potable i de sanejament d'aigües residuals