Reglament regulador del registre de documents de l'Ajuntament de Santa Margalida