Codi Etic i de Bon Govern de l’Ajuntament de Santa Margalida