Reglament municipal d'honors i distincions de l'Ajuntament de Santa Margalida