Ordenança Municipal de regulació de l'execució d'obres i del depòsit de material per a la construcció en la via pública