Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
200 anys de serveis socials a Santa Margalida
En un moments que els canvis legislatius prevists pel Govern espanyol poden propiciar que els serveis socials i assistencials deixin de ser competència municipal, aquestes Jornades pretenen reflexionar sobre el paper que han tengut aquests serveis municipals, en la seva evolució des de la simple beneficència fins als actuals serveis socials, tant en el marc estatal, com en el mallorquí i en el municipi de Santa Margalida. Es tracta, en definitiva, d’analitzar la història i la realitat dels serveis benèfics, assistencials i socials en un moment en què perilla que deixin de ser una realitat actual per passar a ser, simplement, història.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit