Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Acte públic de l'equip de govern
L’equip de govern informarà sobre la situació econòmica municipal, els projectes prevists i les gestions duites a terme fins al dia d’avui
Hi intervendran: Miquel Cifre, Antoni Reus i Joan Monjo

Lloc: Auditori Municipal

Dia :10 de febrer

Hora : 21 hores
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit