Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels imposts i taxes
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels imposts i taxes següents:

- Impost de vehicles de tracció mecànica. - Impost d'activitats econòmiques. - Impost de construccions, instal•lacions i obres. - Taxa per expedició de documents. - Taxa per retirada de vehicles. - Taxa per recollida i eliminació de fems. - Taxa de clavegueram.

Aprovació provisional de l’establiment i ordenació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola d’adults i escola viva, així com la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels servei de l’escola de música.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit