Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
BAN sobre realització d'activitats lúdico esportives a instal·lacions municipals
Amb la intenció de treure el màxim profit de les instal·lacions municipals, amb una major planificació, totes les entitats o grups interessats a realitzar activitats lúdico-esportives tipus “Campus” o similar, a les instal·lacions municipals, durant el període no lectiu de les vacances d'estiu, tenen fins el 30 d'abril per presentar a les oficines municipals, una memòria sobre l'activitat, que inclourà com a mínim la següent informació:

• Descripció de l'activitat, justificant els fets diferencials respecte l'oferta ja existent, i en especial de l'ofertada per l'Ajuntament.

• Memòria econòmica, justificant els ingressos i despeses prevists, amb previsió del número d'inscrits.

• Descripció de les necessitats d'ús dels equipaments municipals, definint espais i horaris, així com d'altres necessitats de col·laboració per part de l'Ajuntament.

• Duració (amb un màxim de 15 dies), i dates proposades.

• Rang d'edat, i perfil del públic objectiu.

L'Ajuntament autoritzarà les activitats en funció del seu impacte social, a més de la seva viabilitat, i en funció de la disponibilitat de les instal·lacions, i de la data de sol·licitud.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit