Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Bases específiques per a la creació d’una borsa per a nomenaments interins de tècnic d’administració general (TAG) i de tècnic d’administració especial (TAE) per l’Ajuntament de Santa Margalida
Aprovades per decret de Batlia de 16 d’agost de 2017, es publiquen íntegrament les bases específiques que regiran la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnic d’administració especial (TAE) i tècnic d’administració general (TAG) de l’Ajuntament de Santa Margalida mitjançant concurs-oposició, segons el disposat a l’art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit