Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Bases reguladores i convocatòria de subvencions a projectes i activitats d'oci i temps lliure
L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2016 a les associacions del terme municipal per finançar el funcionament ordinari i col•laborar amb les activitats i esdeveniments que, relacionats amb l’oci i el temps lliure, organitzin i desenvolupin dins del terme, i que impulsin el desenvolupament local i la participació ciutadana, i redundin en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local, al temps que constitueixin una alternativa enriquidora al temps lliure dels habitants del terme.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit