Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Bases reguladores i convocatòria de subvencions per agrupacions musicals
L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2016 a les associacions musicals (Bandes de Música i Corals) del terme municipal per finançar el seu funcionament ordinari i col•laborar amb les activitats i esdeveniments que organitzin i desenvolupin dins del terme, tant les de caràcter intern com les obertes a la població, i que impulsin el desenvolupament local i la participació, i redundin en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit