Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Bases reguladores i convocatòria de subvencions per associacions de pares i mares d'alumnes
L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2016 a les associacions de pares i mares d’alumnes dels centres d’educació pública del terme municipal per tal de finançar el seu funcionament ordinari de participació en la gestió dels centres i col•laborar amb les activitats i esdeveniments de caire educatiu que organitzin i desenvolupin en els indicats centres d’ensenyament, impulsant la participació dels pares i mares en tot allò que afecta a l’educació dels seus fills i en les tasques educatives i de gestió dels centres i redundin en benefici dels alumnes dels centres d’educació de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit educatiu.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit