Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
L’Ajuntament de Santa Margalida Ple en sessió ordinària de data 30 de juny de 2014 ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores de les subvencions.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit