Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Concurs de fotografia L’ametla i l’ametlerar a Santa Margalida
Temàtica:

L’ametla i l’ametlerar (flor d’ametler, l’arbre, les branques, llenya, la feina, etc) al municipi de Santa Margalida durant els mesos de gener, febrer i març.

S’ha indicar on s’ha fet la fotografia i quan.Finalitat:

Continuar promocionant la Fira de l’Ametla de Santa Margalida i, en general, la difusió entre la ciutadania de la vinculació del municipi de Santa Margalida amb aqueix conreu i els derivats d’aquest.Desenvolupament:

Cada persona podrà presentar fins a tres fotografies. Aquelles que se seleccionin seran impreses, amb format din a3, a cost i despesa de l’Ajuntament de Santa Margalida i exposades amb motiu de la Fira de Santa Margalida.Premis:

Seran lliurats durant l’exposició, amb motiu de la Fira de Santa Margalida. Hi haurà dues categories:

- General: tres premis (1r: 125€; 2n: 75€, 3r: 50€).

- Juvenil (fins 20 anys, inclòs): un únic premi de 50€.

Els premis no són acumulatius (cada persona només en podrà tenir un).Format de lliurament de les fotografies

Digital, sempre amb alta resolució. Cada una de les imatges s’ha de lliurar, per separat i per correu electrònic a santamargalidaterradametles@gmail.com.

S’ha de fer constar el nom, DNI, telèfon i, el correu electrònic, si és diferent d’aquell del qual es remet la fotografia. A cada imatge hi hauran de constar el nom i els dos llinatges de l’autor i el número de la imatge. També es poden lliurar, dins un únic CD i carpeta, titulat amb el nom del participant, i on constin també les dades personals abans indicades, a les dependències municipals (Casa de la Vila, Oficines Municipals de Can Picafort i de Son Serra, bliblioteques de cada un dels nuclis de població).Termini de lliurament

Fins al 12 de març (inclòs).Drets sobre les fotografies presentades i no premiades

Els fotògrafs conservaran els drets sobre les fotografies presentades i no premiades, però sempre entenent que l’Ajuntament de Santa Margalida es reserva el dret a exhibir permanentment les imatges que varen ser seleccionades i objecte d’exposició a qualsevol local municipal, tot entenent que es farà constar quin n’és l’autor/a.Drets sobre les fotografies premiades

Els drets de reproducció de les fotografies premiades seran cedits a l’Ajuntament de Santa Margalida, que les podran emprar tant per fer-ne còpies per ésser exhibides a locals municipals, com també per il·lustrar publicacions municipals o, en general, per a la promoció i difusió cultural del municipi, tant en format físic com digital.Condicions i requisits de participació:

- Les fotografies han de ser inèdites i no podran haver estat premiades a cap altre concurs.

- No s’admetran collages, muntatges, viratges fotogràfics ni s’admetran panoràmiques realitzades ajuntant imatges amb programes informàtics.

- Les imatges es poden retallar sempre i quan no es modifiqui la composició original de la foto (horitzontal o vertical). Les imatges es podran retallar fins a un 25% de l’original.

- Els ajusts de les fotografies digitals s’han de limitar a nivells, corbes, contrast i saturació. No es permet utilitzar màscares de retoc ni exposicions múltiples. Qualsevol imatge que contengui elements no propis de la fotografia (afegits digitalment) quedarà desqualificada.

- Totes les imatges seran examinades minuciosament pel jurat, que podrà demanar els originals (diapositiva, negatiu o arxiu digital RAW) de les obres guanyadores per tal de comprobar que reuneixen les condicions dels punts anteriors.

- La participació a aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

- Els guanyadors del premi es donaran a conèixer el dia de la inauguració de l'exposició, en el marc de la Fira de Santa Margalida.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit