Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Exposició pública de l'Avantprojecte del Reglament d'Aigua
Considerant de l’interès d’aquest municipi disposar d’un Reglament que reculli els elements essencials per un correcte prestació del serveis públics municipals de subministrament d’aigua potable i de sanejament d’aigües residuals, regulant el règim aplicable a la prestació d’aquests serveis i la relació entre l’entitat prestadora dels serveis, sigui l’Ajuntament o no, i els seus usuaris.

Atesa la complexitat de la matèria, no només pel nombre persones i entitats, públiques i privades, que es poden veure afectades, sinó també pel caràcter públic, obligatori i essencial dels serveis de que es tracte, amb caràcter previ a la seva aprovació inicial s'exposa al públic fins dia 1 de desembre de 2012 l'avantprojecte de reglament d'aigua per a que qualsevol persona interessada hi pugui formular les consideracions que estimi oportunes
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit