Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
GUIA D'ESTIL DE LLENGUATGE NO SEXISTE
Garantir la no-discriminació per raó de sexe és un dels principals objectius del Consell de Mallorca. Des del Departament d’Esports, Joventut i Igualtat, es treballa dia a dia perquè dones i homes gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats a qualsevol àmbit, amb independència del gènere.
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit