Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Informació Pública Necessitat Ocupació i Inici expedient expropiació forçosa
En aquest Ajuntament, per acord adoptat a la sessió plenària de data 3 de setembre de 2013, s’ha aprovat definitivament la següent relació concreta, individualitzada y valorada dels béns i drets a ocupar necessariament, juntament amb la designació dels interessats.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit