Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Modificació del Reglament regulador del Registre de documents.
Modificació del Reglament regulador del Registre de documents de l’Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 181 de dia 1 de desembre de 2005).
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit