Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Posada en funcionament del Face
Totes les Administracions Públiques han de rebre des d'avui de forma obligatòria les factures dels seus proveïdors per via electrònica, d'acord amb el que estableix la Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable.

Tan sols podran quedar excloses de l'obligatorietat les factures amb import inferior a 5.000 euros i les destinades a serveis en l'exterior

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit