Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook
Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida
El Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària de dia 24 de novembre de 2014 va aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida
Bookmark and Share

DOCUMENTS DE DESCÀRREGA I ENLLAÇOS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit