Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Anunci convocatòria borsa d'aspirants a la categoria d'arquitecte tècnic d'aquest Ajuntament
Per decret de Batlia de 5 d’octubre de 2014, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per constituir una borsa d'aspirants per proveir, com a funcionaris interins les vacants, substitucions i altres incidències de la categoria d’arquitecte tècnic, d’aquest Ajuntament.

El termini de presentació d'instàncies acaba dia 1 de Desembre de 2014.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit