Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
L’Ajuntament de Santa Margalida Ple en sessió ordinària de data 30 de juny de 2014 ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores de les subvencions.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit