Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Consulta pública prèvia sobre les bases d'adjudicació dels drets funeraris sobre les unitats d'enterrament declarats caducats en virtud d'acord plenari de dia 30 d'octubre de 2017
En compliment de l’exposat, les aportacions i opinions referents a aquesta iniciativa es podran remetre durant un termini d'un mes, que finalitzarà el proper dia 4 de gener de 2017, a l’adreça de correu electrònic: consultapublica@ajsantamargalida.net
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit