Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Consulta pública prèvia sobre modificació de reglament (Auto taxi i demés vehicles de lloguer)
Consulta pública prèvia sobre modificació de reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers en la modalitat d'auto taxi i de l'ordenança reguladora de la taxa per llicències d'auto taxi i demés vehicles de lloguer.

En compliment de l’exposat, les aportacions i opinions referents a aquesta iniciativa es podran remetre durant un termini de 15 dies naturals, que finalitzarà el proper dia 13 de desembre de 2017, a l’adreça de correu electrònic: consultapublica@ajsantamargalida.net
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit