Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Convocatòria i les bases per a constituir una borsa de tècnic informàtic d’aquest Ajuntament
Per decret de Batlia de 6 de febrer de 2014, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases per a constituir una borsa d’aspirants, per a proveir com a funcionaris interins o contractats laborals temporals, les vacants, substitucions i altres incidències de la categoria de tècnic informàtic d’aquest Ajuntament.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit