Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Corrección errore propuesta de acuerdo
En data 28 de setembre de 2015, l’Ajuntament Ple, va aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores de les beques pel curs acadèmic 2015-2016 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris. Aquesta convocatòria fou publicada al BOIB Núm. 146 de 6 d’octubre de 2015.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit