Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Creació d´una borsa de personal tècnic d´atenció sociosanitària (TAS)
Creació d´una borsa de personal tècnic d´atenció sociosanitària (TAS) amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit