Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Edicte de l'acord de modificació puntual de les Normes Subsiduàries
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 3 de setembre de 2013 la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit