Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Informació Rua 2016 Can Picafort, Son Serra i Santa Margalida
Totes les carrosses i comparses que vulguin participar a la Rua 2016 de Can Picafort, Son Serra i la Vila s'han d'inscriure prèviament.

Es pot fer tant a l'Ajuntament de Santa Margalida com a les Oficines Municipals de Can Picafort.

El termini màxim per poder presentar la sol·licitud és dijous, dia 4 de febrer, a les 14:00h.

Els grups participants han de designar una persona com a representat en el moment de la inscripció.

S'adjuntarà a la instància una fotocòpia del DNI DEL REPRESENTANT, que serà la persona que cobrarà el premi.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit