Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Jornades Culturals “Així es treballa un quadre”, a càrrec de Jordi Poquet
Com es va anunciar el dia de la presentació del Llibre Ànima Mediterrània, avui, dilluns dia 7 comencen les Jornades Culturals “Així es treballa un quadre”, dirigides pel pintor Jordi Poquet. L’Ajuntament de Santa Margalida, que vol agrair a en Jordi Poquet la iniciativa de dur a terme les Jornades i que el dirigesqui desinteressadament, es fa càrrec del cost de tot el material necessari. S’hi varen inscriure 30 persones, distribuïdes en dos grups: A (dies 7, 9 i 11) i B (dies 14, 16 i 18). Les Jornades es duran a terme els dies in dicats de les 19 a les 20.30h a l’envelat (“carpa”) de l’Ajuntament, situada al carrer de sa Capella.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit