Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament que té per objecte el canvi de qualificació de zona esportiva a municipal divers d’una zona del polígon de Can Picafort (sector 7)
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29 de setembre de 2014 la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament que té per objecte el canvi de qualificació de zona esportiva a municipal divers d’una zona del polígon de Can Picafort (sector 7)
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit