Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Nous funcionaris de carrera al cos de la Policia Local
Una vegada finalitzat el procés selectiu per proveir dues places de la policia local de l’Ajuntament de Santa Margalida avui, dia 14 d’agost, han pres possessió com a funcionaris de carrera els aspirants David Egea Martínez, Erika Sánchez Bernal i Damián Fernández Jaume. Enhorabona i sort!
David Egea, Martí Torres, Damián Fernandez, Pedro Alomar i Erika Sánchez
David Egea, Martí Torres, Damián Fernandez, Pedro Alomar i Erika Sánchez
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit