Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Posada en funcionament del programa d'atenció psicològic i incorporació de la figura del psicòleg (Àrea de Serveis Socials)
L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Margalida, a través d’un projecte de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca ha posat en funcionament un programa d’atenció psicològica per a la població amb risc d’urgència social del municipi de Santa Margalida ( la Vila, Can Picafort i Son Serra de Marina). Amb aquest programa l’Ajuntament de Santa Margalida ha incorporat la figura del psicòleg, el qual, juntament amb tot el Departament de Serveis Socials, s’encarregarà de donar suport a aquelles persones que per la seva situació de risc requeresquin una intervenció psicològica més especialitzada. El psicòleg està ubicat al Departament de Serveis Socials i les seves actuacions van adreçades a tota la població amb una problemàtica psicosocial. L’objectiu principal del programa és millorar la qualitat de vida de les persones i potenciar les seves habilitats per tal de poder fer front a la seva problemàtica, i pal·liar els efectes negatius que se n’hagin pogut derivar.

¿Qui pot sol·licitar el servei? Qualsevol persona i/o família que està empadronat al municipi de Santa Margalida amb una problemàtica psicosocial prèvia derivació de les tècniques. Principals intervencions: Desajusts de convivència: Deteriorament de les relacions familiars Separació/Divorci Situacions de dol Família multicarencial Manca d’habilitats parentals.

Maltractament: Menors Persones dependents Gènere

Soledat /aïllament

Altres situacions valorades i detectades per les tècniques, que requereixin d’una intervenció específica.

Com ho puc fer per sol·licitar cita:

Heu de telefonar al Departament de Serveis Socials de Santa Margalida i demanar cita amb les treballadores socials al següent telèfon 871850022 i/o també podeu enviar un mail a sersoc@ajsantamargalida.net
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit