Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Resolució de les al·legacions presentades a l’exposició pública del’aprovació inicial de la revisió de les normes subsidiàries i aprovació nova documentació gràfica i escrita
Aprovació resolució de les al·legacions presentades a l’exposició pública del’aprovació inicial de la revisió de les normes subsidiàries de planejament i aprovació de la documentació gràfica i escrita relativa a les modificacions introduïdes en aquesta revisió, sotmetent-la de nou a informació pública de 45 dies hàbils.

Públicació de l'anunci exposició pública de l'acord plenari de dia 30 de novembre de 2017 en virtud del que es va aprovar la resolució de les al·legacions presentades a l’exposició pública del’aprovació inicial de la revisió de les normes subsidiàries de planejament, així com la documentació gràfica i escrita relativa a les modificacions introduïdes en aquesta revisió, sotmetent-la de nou, dins del mateix tràmit d’aprovació inicial, a informació pública de 45 dies hàbils per presentar modificacions substancials segons l’art.156.4 del RLOUSM a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci en el BOIB.

Tot i que la publicació en el BOIB va tenir lloc dia 23 de desembre, el termini de 45 dies hàbils comença a comptar dia 28 de desembre de 2017
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit