Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Tarifes dels serveis que presta el concessionari del servei de subministrament d'aigua potable
L'Ajuntament Ple, a la sessió ordinària de dia 30 de març de 2015, va aprovar les tarifes tarifes dels serveis del concessionari d’aigua potable als nuclis de Can Picafort, Son Bauló i Son Serra de Marina
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit