Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anunci aprovació definitiva modificació ordenança Policia i bon Govern
No havent presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al públic, cap reclamació contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple a la sessió de dia 26 de gener de 2017, d’aprovació inicial del projecte de modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit