Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anunci oferta pública policia local
En escrit de dia 18 de juliol de 2014, la Delegació de Govern requereix l’anul·lació de l’acord d’aprovació de les bases del concurs oposició per a proveir dues places de policia local de l’ajuntament de Santa Margalida, resolució d’alcaldia de dia 11 de juny de 2014 (boib de 17 de juny), qüestionant el conjunt de l’oferta pública de 2010 que no s’hagués tramitat en el termini dels tres anys previstos en l’article 70 de la llei 7/2007, de 2 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit