Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts reguladors del Consell Assessor per a la promoció de la cultura
L'Ajuntament de Santa Margalida Ple, a la sessió ordinària del passat 28 de setembre de 2015, va aprovar la modificació dels Estatuts reguladors del Consell Assessor per a la promoció de la cultura
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit