Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments excepcionals del sòl rústic
INFORMACIÓ PÚBLICA. Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments excepcionals del sòl rústic es somet a informació pública per termini de 30 dies
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit