Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Bases per a la concessió de drets funeraris a perpetuitat sobre les unitats d'enterrament
Per fer constar que en data 30 de juny de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, reunit en sessió ordinària ha aprovat les bases per a la concessió de drets funeraris a perpetuïtat sobre les unitats d’enterrament que seran construïdes d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte municipal Arnau Gual Caplloch.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • Resolució

  Resolució denegació, desistiment, renuncia i ratificació.

 • Anunci

  Anunci de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig de les obres. El termini per constituir el dipòsit del 40% de la tarifa finalitza el dia 24 de juny de 2015.

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit