Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Bases per la constitució d'una borsa de feina de personal tècnic en atenció sociosanitària
Per decret de Batlia de 1 d’octubre de 2014, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases per a la constitució d’una borsa de treballadors familiars d’aquest Ajuntament. El plaç d'inscripció finalitza dia 17 d'Octubre.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit