Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Bolsa de trabajo personal de limpieza
Bases específicas que regirán la convocatoria para la creación de una bolsa de personal de limpieza con caracter laboral temporal para cubrir necesidades o sustituciones de la plantilla de personal
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit