Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Borsa d'ajudant de cuina
Creació d´una borsa de personal ajudant de cuina amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de personal del servei de cuina del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Margalida
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit