Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Campanya de sacrifici de porcs destinats al consum particular temporada 2014/2015
D'acord amb el Decret 34/2009 del Govern de les Illes Balears, tots els porcs sacrificats per al consum domèstic privat s'han de sotmetre a l'anàlisi triquinoscòpica, un control sanitari. Correspon als ajuntaments l'organització i el control del desenvolupament de la campanya, dins l’àmbit territorial del seu terme municipal.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit