Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Concessió de drets funeraris a perpetuitat sobre les unitats d'enterrament
Convocatòria pública per l’atorgament dels drets funeraris a perpetuïtat sobre les unitats d’enterrament declarats vacants a la primera convocatòria i que seran construïdes d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte municipal Arnau Gual Capllonch que es troben vacants
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit