Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Consulta pública prèvia sobre modificació de reglament (Auto taxi i demés vehicles de lloguer)
Consulta pública prèvia sobre modificació de reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers en la modalitat d'auto taxi i de l'ordenança reguladora de la taxa per llicències d'auto taxi i demés vehicles de lloguer.

En compliment de l’exposat, les aportacions i opinions referents a aquesta iniciativa es podran remetre durant un termini de 15 dies naturals, que finalitzarà el proper dia 13 de desembre de 2017, a l’adreça de correu electrònic: consultapublica@ajsantamargalida.net
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit