Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Convocatòria d'una borsa de personal treballador/a social
Bases específiques que regiran la convocatòria per la creació d’una borsa de personal treballador/a social amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal.

Podreu trobar tota la informació a l'enllaç següent
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit