Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Convocatòria i les bases per a constituir una borsa de tècnic informàtic d’aquest Ajuntament
Per decret de Batlia de 6 de febrer de 2014, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases per a constituir una borsa d’aspirants, per a proveir com a funcionaris interins o contractats laborals temporals, les vacants, substitucions i altres incidències de la categoria de tècnic informàtic d’aquest Ajuntament.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit